Archive for Term: Biljard

 • paracetamol
  175.00300.00

  Paracetamol används för att behandla mild till måttlig smärta (från huvudvärk, menstruationsperioder, tandvärk, ryggvärk, artros, förkylning och värk och influensa) och för att minska feber.

 • Alprazolam tabletter
  200.00250.00

  Alprazolam används för att behandla ångest och panikstörningar. Det tillhör en klass av läkemedel som kallas bensodiazepiner som verkar på hjärnan och nerverna (centrala nervsystemet) för att ge en lugnande effekt. Det fungerar genom att förbättra effekterna av en viss naturlig kemikalie i kroppen (GABA).

 • Amitriptyline-tabletter
  150.00250.00

  Denna medicinering används för att behandla psykiska / humörproblem som depression. Det kan hjälpa dig att förbättra humöret och känslan av välbefinnande, lindra ångest och spänningar, hjälpa dig att sova bättre och öka din energinivå. Denna medicin tillhör en klass av läkemedel som kallas tricykliska antidepressiva medel. Det fungerar genom att påverka balansen i vissa naturliga kemikalier (neurotransmittorer som serotonin) i hjärnan.

 • Amoxicillin
  110.00190.00

  Amoxicillin används för att behandla en mängd olika bakterieinfektioner. Detta läkemedel är ett antibiotikum av penicillintyp. Detta antibiotikum behandlar endast bakteriella infektioner. Det fungerar inte för virala infektioner (som vanlig förkylning, influensa).

 • Atorvastatin
  100.00180.00

  Atorvastatin (Generic Lipitor) is a statin medication used in combination with a proper diet and exercise, to help raise 'good' cholesterol (HDL) and lower 'bad' cholesterol (LDL) and triglycerides) in the blood. Statins work by suppressing a liver enzyme called HMG-CoA reductase that produces bad cholesterol. Reducing bad cholesterol and triglycerides and raising good cholesterol in the blood lowers your risk of heart disease and helps prevent heart attacks and strokes.

 • Azitromycin
  170.00300.00

  Azitromycin används för att behandla en mängd olika bakterieinfektioner. Det är ett antibiotikum av makrolid-typ. Det fungerar genom att stoppa bakterietillväxten. Detta läkemedel fungerar inte för virusinfektioner (som förkylning, influensa). Onödig användning eller missbruk av antibiotika kan leda till minskad effektivitet.

 • Buy Methadone Tablet
  100.00250.00

  This medication is used to treat addiction to opioids (such as heroin) as part of an approved treatment program. Methadone belongs to a class of drugs known as opioid analgesics. It helps prevent withdrawal symptoms caused by stopping other opioids.

 • Buy Tramadol Online
  10.10

  TRAMADOL (TRA ma dole) is a pain reliever. It is used to treat moderate to severe pain in adults. This medicine may be used for other purposes; ask your health care provider or pharmacist if you have questions.

 • Buy Trazodone Online
  9.25350.47

  Trazodone is a tetracyclic antidepressant. It is thought to increase the activity of one of the brain chemicals (serotonin), which helps elevate mood. The active ingredient in Desyrel®, Trazodone is a tolerable and chemically unique anti-depressant known to work within the first week of treatment! Trazodone also marketed as: Desyrel, Oleptro, Molipaxin, Trittico.

 • Ciprofloxacin
  200.00300.00

  This medication is used to treat a variety of bacterial infections. Ciprofloxacin belongs to a class of drugs called quinolone antibiotics. It works by stopping the growth of bacteria. This antibiotic treats only bacterial infections. It will not work for virus infections (such as common cold, flu). Using any antibiotic when it is not needed can cause it to not work for future infections.

X
Öppna chatten