Alprazolam tabletter

Alprazolam Tablets

200.00250.00

Alprazolam används för att behandla ångest och panikstörningar. Det tillhör en klass av läkemedel som kallas bensodiazepiner som verkar på hjärnan och nerverna (centrala nervsystemet) för att ge en lugnande effekt. Det fungerar genom att förbättra effekterna av en viss naturlig kemikalie i kroppen (GABA).

Nollställ
Jämföra
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori: Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Beskrivning

Alprazolam

Alprazolamsäljs under varumärket Xanaxbland annat är en kortverkande benzodiazepine. Det används oftast vid kortvarig hantering av anxiety disorders, specifikt panic disorder eller generalized anxiety disorder (GAD). Köp Alprazolam online. Köp Xanax online. Alprazolam till salu. Köp Xanax utan recept.

Andra användningar inkluderar behandling av chemotherapy-induced nausea, tillsammans med andra behandlingar. GAD-förbättring sker vanligtvis inom en vecka. Alprazolam tas vanligtvis by mouth.

Hur man använder Alprazolam

Läs läkemedelsguiden som anges innan du börjar ta alprazolam och varje gång du får en påfyllning. Tveka inte att fråga om du har några frågor.

Ta denna medicin via munnen. Dosering baseras på ditt medicinska tillstånd, ålder och svar på behandlingen. Din dos kan gradvis ökas tills läkemedlet börjar fungera bra. Följ anvisningarna noga för att minska risken för biverkningar.

Och om du plötsligt slutar använda detta läkemedel kan du ha abstinenssymtom (som kramper). För att förhindra uttag kan du få instruktioner att sänka din dos långsamt. Uttag är mer troligt om du har använt alprazolam under lång tid eller i höga doser. Informera oss direkt om du har dragit tillbaka.

Även om det hjälper många människor, kan denna medicinering ibland orsaka beroende. Denna risk kan vara högre om du har ett ämnesanvändningsstörning (t.ex. överanvändning av eller beroende av droger / alkohol). Ta denna medicinering exakt som föreskrivs för att minska risken för missbruk.

När det här läkemedlet används under lång tid kanske det inte fungerar lika bra. Informera oss om detta läkemedel slutar fungera bra.

Bieffekter

För det första kan dåsighet, yrsel, ökad salivproduktion eller förändring i sexdrift / förmåga uppstå. Om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras, informera oss omedelbart. Köp Xanax utan recept.

För att minimera yrsel och lättthet, gå långsamt upp när du reser dig från sittande eller liggande läge.

Berätta också om någon av dessa osannolika men allvarliga reaktioner uppstår:

 • mentala / humöriga förändringar (som hallucinationer, självmordstankar),
 • slakt tal eller svårigheter att prata,
 • förlust av samordning,
 • problem med att gå,
 • minnesproblem.

Get medical help right away if these rare but very serious reactions occur: yellowing eyes or skin, seizures.

Slutligen är en mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel sällsynt. Informera oss dock omedelbart om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: utslag, klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen), svår yrsel, andningsbesvär. Köp Alprazolam online.

Detta är inte en komplett lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte listas ovan, kontakta för mer information. Köp Xanax utan recept.

Försiktighetsåtgärder

Till att börja med, berätta för oss om du är allergisk mot det innan du köper alprazolam. eller till andra bensodiazepiner (såsom diazepam, lorazepam); eller om du har andra allergier. Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Alprazolam till salu.

Innan du använder detta läkemedel ska du också berätta om din medicinska historia, särskilt om: allvarliga lung- / andningsproblem (som KOL, sömnapné), leversjukdom, njursjukdom, personlig eller familjehistoria av ett ämnesanvändningsstörning (t.ex. överanvändning av eller beroende av droger / alkohol), glaukom.

Detta läkemedel kan göra dig yr eller dåsig. Kör inte, använd maskiner eller gör någonting som kräver vakenhet tills du kan göra det på ett säkert sätt. Undvik alkoholhaltiga drycker. Köp Xanax utan recept.

Tala med en läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptbelagda läkemedel och örtprodukter) innan du utför operation. Köp Xanax online.

Äldre vuxna kan vara mer känsliga för reaktionerna på detta läkemedel, särskilt förlust av koordination och dåsighet. Dessa biverkningar kan öka risken för att falla. Köp Xanax online.

Slutligen rekommenderas inte Alprazolam för användning under graviditet på grund av risken för skador på ett ofött barn. Kontakta oss för mer information. Detta läkemedel överförs till bröstmjölk och kan ha oönskade effekter på ett ammande barn. Därför rekommenderas inte amning när du använder detta läkemedel. Köp Xanax online.

Läkemedelsinteraktioner med Alprazolam

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka din risk för allvarliga reaktioner. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Förvara en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda / receptbelagda läkemedel och örtprodukter) och dela den med oss. Börja inte, stoppa eller ändra doseringen av några läkemedel utan godkännande. Köp Alprazolam online.

Vissa produkter som kan interagera med detta läkemedel inkluderar: kava, natriumoxybat.

Vidare kan andra mediciner påverka avlägsnandet av alprazolam från kroppen, vilket kan påverka hur alprazolam fungerar. Exempel inkluderar:

 • Azolskyddsmedel (såsom itrakonazol, ketokonazol)
 • cimetidin
 • Vissa antidepressiva medel (såsom fluoxetin, fluvoxamin, nefazodon)
 • Läkemedel för behandling av HIV (delavirdin, proteashämmare som indinavir)
 • Makrolidantibiotika (såsom erytromycin)
 • Rifamycins (såsom rifabutin)
 • Johannesört
 • Läkemedel som används för att behandla anfall (såsom fenytoin) bland andra.

Återigen kan risken för allvarliga reaktioner (såsom långsam / grund andning, svår dåsighet / yrsel) ökas om detta läkemedel tas tillsammans med andra produkter som också kan orsaka dåsighet eller andningsproblem. Berätta om du tar andra produkter som:

 • Opioidsmärta eller hostreducerande medel (som kodin, hydrokodon)
 • Alkohol
 • Marijuana (cannabis)
 • Andra läkemedel mot sömn eller ångest (som diazepam, lorazepam, zolpidem)
 • Muskelavslappnande medel (såsom karisoprodol, cyklobenzaprin)
 • Antihistaminer (såsom cetirizin, difenhydramin).

Kontrollera dessutom etiketterna på alla dina läkemedel (t.ex. allergi eller hosta och kalla produkter) eftersom de kan innehålla ingredienser som orsakar dåsighet. Fråga oss om hur du använder dessa produkter på ett säkert sätt.

Slutligen sänker cigarettrökning blodnivån för detta läkemedel. Berätta om du röker eller om du nyligen har slutat röka.

Lagring

Förvara vid rumstemperatur borta från ljus och fukt. Förvara inte i badrummet. Håll alla mediciner borta från barn och husdjur. Köp Alprazolam online.

Spola inte mediciner ner på toaletten eller häll dem i avloppet om du inte får instruktioner om det. Kassera den här produkten på rätt sätt när den har gått ut eller inte längre behövs. Kontakta din apotekare eller ditt lokala avfallsföretag för mer information. Alprazolam till salu.

Missade doser:

Om du missar en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära tidpunkten för nästa dos, hoppa över den glömda dosen. Ta din nästa dos vid ordinarie tid. Fördubbla inte dosen för att komma ikapp.

Anmärkningar: Dela inte detta läkemedel med andra. Alprazolam till salu.

Skicka din recension
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Steve Meds
Average rating:  
 0 reviews

Mer information

Kvantitet

1 mg (50 tablets), 2 mg (50 tablets)

X
Öppna chatten